Szakmakalauz_Posta


Postai üzleti ügyintéző - 54 841 09

 
Általános adatok:
Szakképesítés megnevezése:
Postai üzleti ügyintéző
A szakképesítés OKJ száma:
54 841 09
Ágazati besorolás: kereskedelem 
Iskolai rendszerben képzési idő:
- 1 tanév ágazaton belüli továbbtanulásnál,
- 2 tanév ágazatváltás, vagy gimnáziumi érettségi esetén
Elméleti és gyakorlati tárgyak aránya:
60:40%.
A 13. évfolyam végén kötelezően,
160 órás összefüggő szakmai gyakorlatot
kell teljesíteni a tanulóknak.
 
A képzés komplex szakmai vizsgával zárul.
 
A szakképzésbe történő belépés feltételei:
- érettségi vizsga,
- egészségügyi alkalmassági követelmények: nincs,
- a tanuló a nappali rendszerű képzésben a képzés megkezdésének évében még nem tölti (vagy töltötte be) a 24. életévét
 
 
 
 
A Postai üzleti ügyintéző szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
 
Rendelkezik a szakképesítéssel betölthető munkakörök ellátásához meghatározott valamennyi kompetenciával az elvárt szinten. Elvégzi a munkaköréhez tartozó ? pl. felvételi, értékesítési, kézbesítési, ellenőrzési és egyéb ? tevékenységeket. Támogatja és tevékenyen közreműködik az egyénre és a szervezet egészére vonatkozó elvárás teljesítésében.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • együttműködni munkahelyi vezetőivel, munkatársaival a szervezet tervelvárásainak teljesítésében;
 • kezelni a tevékenység elvégzését támogató informatikai rendszereket;
 • hatékony, ügyfélorientált módon szolgáltatást nyújtani;
 • elvégezni a munkaköréhez kapcsolódó felvételi tevékenységet;
 • elvégezni a munkaköréhez kapcsolódó értékesítési tevékenységet;
 • elvégezni a munkaköréhez kapcsolódó kézbesítési tevékenységet;
 • elvégezni a munkaköréhez kapcsolódó ellenőrzési tevékenységet;
 • elvégezni a munkaköréhez kapcsolódó ügyfélszolgálati tevékenységet;
 • elvégezni a munkaköréhez kapcsolódó egyéb tevékenységet.
A szakképesítéssel betölthető munkakörök:
 • Filatéliai asszisztens, postai
 • Főpénztári ügyintéző, postai
 • Főpénztáros, postai
 • Hálózatszervezési ügyintéző, postai
 • Hiánylati ügyintéző, postai
 • Kártérítési ügyintéző, postai
 • Kézbesítésmenedzselési ügyintéző
 • Kézbesítésszervezési ügyintéző
 • Komplex postázási ügyintéző
 • Küldeményfelvevő
 • Pénzforgalmi ügyintéző, postai
 • Postaforgalmi helyettes
 • Postai értékesítés támogatási ügyintéző
 • Postai kirendeltség kezelő
 • Postai minőségellenőrzési ügyintéző
 • Postanet ügyfélszolgálati ügyintéző
 • Táviratkezelő