Szakmakalauz_szerelő1


Vasúti villamos jármű szerelője - 54 525 07
KIFUTÓ

 
Általános adatok:
Szakképesítés megnevezése: Vasúti villamos jármű szerelője
 
A szakképesítés OKJ száma: 54 525 07
 
Ágazati besorolás: 
Közlekedés
Iskolai rendszerben képzési idő:
- 1 tanév ágazaton belüli továbbtanulásnál,
 
Elméleti és gyakorlati tárgyak aránya:
60:40%.
 
 
 
A képzés komplex szakmai vizsgával zárul.
 
A szakképzésbe történő belépés feltételei:
- érettségi vizsga,
- egészségügyi alkalmassági követelmények: van,
- a tanuló a nappali rendszerű képzésben a képzés megkezdésének évében még nem tölti (vagy töltötte be) a 24. életévét
 
 

A Vasúti villamos jármű szerelője szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Járműszekrényt és tartozékait ellenőrzi, javítja 
Futóművet, hordművet ellenőriz, javítja, cseréli 
Erőátviteli berendezéseket ellenőriz, javít, cserél 
Mechanikus fékelemeket ellenőriz, javít, cserél 
A sűrítettlevegő-ellátó berendezés elemeinek ellenőrzi, javítja, cseréli 
Ellenőrzi, tisztítja, javítja a pneumatikus kapcsoló stb. berendezéseket 
Ellenőrzi, tisztítja, javítja, cseréli a pneumatikus fékberendezéseket 
Ellenőrzi, tisztítja, javítja, cseréli a villamos hajtásrendszer elemeit 
Ellátja a munkavégzéshez szükséges egyéb feladatokat 
Egyéb járulékos feladatokat lát el 
Ellenőrzi, tisztítja, javítja, cseréli a dízelmotort 
Ellenőrzi, tisztítja, javítja, cseréli a dízelmotor segédberendezéseit 
Ellenőrzi, tisztítja, javítja, cseréli az egyéb villamos berendezéseket 
Vasúti vontatott jármű szerelésével kapcsolatos feladatokat lát el 
Ellátja a jármű-felügyeleti feladatokat