Szakmakalauz_szolgálattevő


Vasútforgalmi Szolgálattevő - 54 841 05

 
Általános adatok:
Szakképesítés megnevezése: Vasútforgalmi Szolgálattevő
 
A szakképesítés OKJ száma: 54 841 05
 
Ágazati besorolás: 
Közlekedés, szállítmányozás és logisztika
Iskolai rendszerben képzési idő:
- 1 tanév ágazaton belüli továbbtanulásnál,
- 2 tanév: ágazatváltás, vagy gimnáziumi érettségi esetén
 
Elméleti és gyakorlati tárgyak aránya:
60:40%.
 
A 13. évfolyam végén kötelezően,
160 órás összefüggő szakmai gyakorlatot
kell teljesíteni a tanulóknak.
 
A képzés komplex szakmai vizsgával zárul.
 
A szakképzésbe történő belépés feltételei:
- érettségi vizsga,
- egészségügyi alkalmassági követelmények: van,
- a tanuló a nappali rendszerű képzésben a képzés megkezdésének évében még nem tölti (vagy töltötte be) a 24. életévét
 
 

A Vasútforgalmi szolgálattevő szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A vasútforgalmi szolgálattevő a vasúti üzemirányító központtal együttműködve, az utasítások előírásainak és a technológiáknak a betartásával szervezi, irányítja és elbonyolítja a felügyeletére bízott területen (állomás, nyíltvonal, vonalszakasz), a vonatközlekedést és a tolatási mozgásokat.

A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalma

megállapítani a közlekedési ágak járműveinek legfontosabb követelményeit; jellemezni az egyes közlekedési alágazatokat; bemutatni a vasúti pálya műszaki alapfogalmait, továbbá annak részeit, az alépítményt, felépítményt; áttekinti a járművek meghajtását gépészeti szempontból; jellemzi a városi közlekedés járműveit; meghatározni a vonatra ható erőket; bemutatni a vasúti fékezés alapjait; ismerni Magyarország vasúthálózatát, a vasúti összeköttetések, a szomszédos vasutak határpontjait és a jelentősebb nemzetközi összeköttetéseket; csoportosítani a biztosítóberendezéseket funkcionalitásuk és térbeli elhelyezkedésük alapján; kezelni, továbbá ellenőrizni a működését a különféle állomási és vonali biztosítóberendezéseknek; ismertetni az áram útját a vasúti villamos vontatásban; megkülönböztetni a vonali felsővezeték részeit; vonatok közlekedését szervezni és irányítani; gondoskodni a vonatközlekedés és a tolatási mozgások biztonságos lebonyolításáról; szolgálatra jelentkezni és elvégezni a szolgálatvégzéshez szükséges ténykedéseket; irányítani az állomás vonatátvételi/összeállítási feladatait a vasútvállalati megrendelések alapján; az állomás forgalmi-tolatási feladatait koordinálni és irányítani; elvégzi fogalom lebonyolításával kapcsolatos előírásokat, tévesztés nélkül kiválasztja az adott szituációban előírás szerint alkalmazandó szabályokat, azokat alkalmazni tudja; képes végrehajtani a rendkívüli helyzetekben követendő eljárásokat, rendkívüli helyzetekben optimálisan cselekedni.