Szakmakalauz_titkár


Irodai titkár - 54 346 03

 
Általános adatok:
Szakképesítés megnevezése: Irodai titkár
 
A szakképesítés OKJ száma: 54 346 03
 
Ágazati besorolás: Ügyvitel
Iskolai rendszerben képzési idő:
2 tanév: ágazatváltás, vagy gimnáziumi érettségi esetén
 
Elméleti és gyakorlati tárgyak aránya:
60:40%.
 
A 13. évfolyam végén kötelezően,
160 órás összefüggő szakmai gyakorlatot
kell teljesíteni a tanulóknak.
 
A képzés komplex szakmai vizsgával zárul.
 
A szakképzésbe történő belépés feltételei:
- érettségi vizsga,
- egészségügyi alkalmassági követelmények: nincs,
- a tanuló a nappali rendszerű képzésben a képzés megkezdésének évében még nem tölti (vagy töltötte be) a 24. életévét
 
Az Irodai titkár szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Az Irodai titkár számítógép-kezelési és szövegszerkesztési, gépírási, titkári, gazdasági, jogi, vállalkozási, kommunikációs és protokollismeretek, valamint idegennyelvtudás birtokában hivatalokban, intézményekben, hazai és külföldi érdekeltségű szervezeteknél (gazdálkodó egységeknél) ügyintézői és titkári feladatokat lát el. Szakmai tevékenységével közvetlenül támogatja a munkahelyi vezetés/vezető döntéshozó, irányító munkáját.

A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalma

 • számítógépes adatbeviteli feladatokat végezni gyorsan és hatékonyan (a tízujjas vakírás technikájával);
 • külső és belső kapcsolatteremtő, kapcsolattartást szolgáló iratokat, leveleket, egyéb dokumentumokat készíteni, szerkeszteni, sokszorosítani;
 • gazdálkodási, vállalkozási alapfeladatokhoz kapcsolódóan levelezést folytatni;
 • táblázat- és adatbázis-kezelési feladatokat végezni, kimutatásokat készíteni;
 • iratkezelési feladatokat végezni (hagyományosan és elektronikus dokumentumkezelő rendszerben);
 • számítógépes ügyviteli programcsomagokat alkalmazni;
 • vezetni és kezelni a szervezet munkaerő-gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartásokat, iratokat;
 • ellátni a feladatkörébe tartozó irodai készletgazdálkodási, reprezentációs feladatokat;
 • ellátni a házipénztár kezeléséhez kapcsolódó feladatokat;
 • ügyviteli munkafolyamatokat szervezni és irányítani;
 • irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközöket, berendezéseket kezelni, használni;
 • feladatkörében önállóan PR tevékenységet végezni;
 • megfelelő rangsorolással kapcsolatot tartani munkatársakkal, ügyfelekkel, partnerekkel, külső szervezetekkel magyar és egy idegen nyelven;
 • ügyintézői feladatokat ellátni magyar és egy idegen nyelven;
 • projektfeladatokban részt venni;
 • nyilvántartásokat vezetni;
 • leíró feladatokat végezni magyar és egy idegen nyelven;
 • jegyzőkönyvet vezetni, jelentéseket, statisztikákat készíteni;
 • gyorsírással rövid jegyzeteket készíteni;
 • szervezeten belüli és kívüli rendezvényeket, programokat szervezni magyar és egy idegen nyelven.