Felnőttképzési engedélyszám: E-001290/2015

OM 203060

Központi telefonszám

+36 46 531 517

Pályázat MATEMATIKA-FIZIKA SZAKOS OKTATÓ munkakör betöltésére

Miskolci Szakképzési Centrum

pályázatot hirdet

MATEMATIKA-FIZIKA SZAKOS OKTATÓ

munkakör betöltésére.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, határozatlan idejű munkaviszony

A munkavégzés helye: Miskolci SZC Baross Gábor Üzleti és Közlekedési Technikum

(3532 Miskolc, Rácz Ádám u. 54-56.)

        

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • Matematika és fizika tantárgyak oktatása.

 

Munkabér:

A munkabér alapja a hasonló munkakört betöltők átlagbére, valamint a felek közötti megállapodás

 

A munkakör betöltéséhez tartozó feltételek:

 

 • felsőfokú végzettség  (egyetem, matematika-fizika szakos középiskolai tanár)
 • felhasználói szintű  informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
 • cselekvőképes,
 • büntetlen előéletű és nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • magyar állampolgárság

 

A munkakör betöltéshez előnyt jelent:

 • Pályakezdők jelentkezését is várjuk
 • Középfokú oktatásban szerzett oktatói tapasztalat

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz,
 • az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség másolata,
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy az igénylésre vonatkozó igazolás,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közlés),
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, továbbításhoz.

 

A munkakör legkorábban 2020.08.24. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020.08.10.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jobbágyné Füreder Anita  nyújt, 0670/587-1420-es telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot kérjük elektronikus formában a igazgato­­_baross@miskolci-szc.hu e-mail címre megküldeni vagy postai úton a Miskolci SZC Baross Gábor Üzleti és Közlekedési  Technikum (3532 Miskolc, Rácz Ádám u. 54-56.)  

Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott iratokat, igazolásokat .pdf formátumban, a felsorolásnak megfelelően külön fájlban kell tartalmaznia.

Pályázat elbírálásának határideje: 2020.08.17

A pályázati kiírás közzétételének helye:

 • szakképzési centrum honlapja
 • szakképző intézmény honlapja
 • helyben szokásos módon

 

A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.