Innovációs és pályázati programok a Barossban

Innovációs és pályázati programok a Miskolci Szakképzési Centrum

Baross Gábor Közlekedési és Postaforgalmi Szakközépiskolájában

2015/2016. tanév

Intézményünkben az idei tanévben is gazdag programokat kínálunk tanulóinknak a fejlődéshez, a tehetséggondozáshoz, a továbbtanuláshoz és - szükség szerint - a tanulmányi munkában való felzárkózáshoz. A különböző pályázati tevékenységünk az iskolai élet szinte minden területét gazdagította az elmúlt tanévekben. (TÁMOP 3.1.4. Innovatív iskolák, TÁMOP-3.3.10.A-12-2013-0009 A hátrányos helyzetű tanulók továbbtanulásának támogatása) Ezeknek a pályázatoknak egy részét továbbvisszük, illetve újabb lehetőségeket nyújtunk a diákoknak és a kollégáknak egyaránt. A Nemzeti Tehetségprogram keretein belül „Matekozás könnyedén” elnevezésű pályázatunk is nyert, és végrehajtásra kerül a 2015/2016-os tanévben.

Az idei tanévben az alábbi tevékenységeket végezzük a nevelő-oktató munkánk mellett:

 • Folytatjuk a TÁMOP-3.3.10.A-12-2013-0009 azonosítószámú öt évre vállalt pályázati projektet, melynek legfőbb célja a hátrányos helyzetű tanulók mentorálása, tanulmányi munkájuk megsegítése, továbbtanulási terveik megerősítése, támogatása.

A program résztvevői: 24 hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű tanuló, 6 mentortanár (Faragóné Csacsovszky Krisztina, Lesinszki Dezsőné, Lődár Ildikó, Petőné Tóth Ildikó, Barta-Kondás Tamás József, Gál Lajos), 2 alapkészség fejlesztő tanár (Detki Zsófia, Petőné Tóth Ildikó) és 4 fejlesztőtanár (Detki Zsófia, Lődár Ildikó, Lukácsné Varga Tímea, Kresák Gergely).

 • TIOP 1.2.3-11/1-2012-0323 „Modern idők – modern könyvtára” címmel a következő könyvtár fejlesztési tevékenységek valósulnak meg:
 • Informatikai fejlesztés, új olvasói terminálok biztosítása
 • Új szerver telepítése, és wifi hálózat bevezetése
 • Könyvtári szoftver frissítése, távelérés megteremtése.
 • Világításkorszerűsítés és padlózat felújítás.
 • Nyitott kommunikációs centrummá válás
 • A könyvtári szolgáltatások színvonalának emelése.
 • Oktatási célkitűzések:
  • Felkészítés az információ elérés kritikus szelekciójára.
  • Önművelés képességének kialakítása, fejlesztése.
  • A forrásfelhasználás etikájának rögzítése.
 • On-line tájékoztatás, infokommunikációs akadálymentesítés.

 

 • Új programunk: Speak Smart Projekt elnevezésű innovatív pályázat az Európai Bizottság támogatásával és kezdeményezésére. A Speak Smart! célja, hogy a diákok olyan tapasztalatokat és ismereteket szerezzenek az innovatív gondolkodás és kreatív problémamegoldás terén, amelyek a későbbiekben az élet valamennyi területén segítségükre lehetnek. A program megvalósításának előzetes feltétele tanárképzés volt. A projekt országos szintű, versenyhelyzetet is teremt a diákoknak, miközben újszerű tanulási technikákat sajátítanak el.

A program résztvevői: 30 diák és 2 mentortanár, Lődár Ildikó és Petőné Tóth Ildikó

 • Életrevaló életvezetési program. A nemzetközileg is ismert és elismert program ötletadója és életre hívója Franklin Covey. Korábban „A bennem rejlő vezető” néven volt ismert Magyarországon, illetve „A sikeres emberek 7 szokása” néven is. A menedzsment szemléletű képzést ma már sikerrel alkalmazzák az oktatásban is. Magyarországon általános iskolák vezették be eddig, a legjobb referenciával a budaörsi Kesjár Csaba Általános Iskola rendelkezik. Magyar középiskolában még nem került teljes körű bevezetésre. Intézményünkben az OH által elfogadott és a szakértők által jóváhagyott mesterprogram keretében kerül bevezetésre 2016-tól.

Az öt évre szóló mesterprogram szerzője és megvalósítója Lődár Ildikó, innovátor profilú mesterpedagógus. Együttműködési megállapodását aláírta és jóváhagyta az MSzC főigazgatója, intézményünk vezetősége, illetve az érintett pedagógusok is. A 7 szokás program témaszakértője még Petőné Tóth Ildikó. Az alapképzésben részt vett 14 pedagógus, köztük vezető beosztású, illetve több osztályfőnök kolléga is, akik támogatják és igénylik a programot.

 • Tudományról – Diákoknak – Kíváncsiságból elnevezésű tudományos diákköri pályázat az egri Eszterházy Károly Főiskola kiírása szerint. A regionális szintű pályázatot az esszéíró kategóriában a tavalyi tanévben iskolánk tanulója, Rabócz Bence nyerte meg, akinek munkáját a főiskola kiadványban publikálta. Felkészítő tanára: Lődár Ildikó, magyartanár. A pályázati tevékenységet idén is folytatjuk újabb jelentkezőkkel.
 • 2015. szeptemberében az EMET által kiírt tehetséggondozós pályázatok közül négyre adtunk be pályázatot, melyek közül a Matekozás könnyedén című pályázatunkat megvalósításra alkalmasnak találták. Így még ebben a tanévben 20 tanuló számára matematika szakkört és különböző matematikával kapcsolatos programokat szervezünk.
 • 2015. december 4.-én beadásra került a Határtalanul pályázat, melynek elnyerése esetén a királyhelmeci testvériskolánkkal valósítanánk meg közös programokat két utazás alkalmával és hoznánk létre közös terméket. A programon 22 tanuló és 3 kísérő tanár vesz részt a mi iskolánkból, illetve 21 tanuló, valamint 3 tanár a partner iskolából.
 • Az elmúlt tanévben szintén a királyhelmeci szakközépiskolával közösen Erasmus+ pályázatot adtunk be a stratégiai partnerségek témakörben. Sajnos pályázatunk elutasításra került, de a 2016-os évben újra beadjuk a meglévő és új, leendő partnerekkel.
 • 2015/16-os tanévben az Erasmus+- szakképzési tanulók mobilitása pályázatot szeretnénk benyújtani
 • Intézményünk a régióban a középiskolák közül elsőként csatlakozott az ÖKOISKOLA programhoz, és nyerte el az ÖKOISKOLA címet először 2008-ban, majd 2012-ben. A pedagógiai programunkat, a nevelési tervünket e nemes cél érdekében alakítottuk át, és a környezettudatos nevelés központba állításával végezzük nevelő-oktató munkánkat a ma is. Az idei tanévben megpályáztuk az örökös ÖKOISKOLA címet.

Kiemelt feladataink közé tartozik a

 • Több mint 2000 m2 iskolakert gondozása (falevél gyűjtés, komposztálás, ültetés, takarítás, gyomtalanítás)
 • Szelektív hulladékgyűjtés, a TeSzedd akcióban való részt vétel
 • Tanterem díszítési verseny
 • Segítő részvétel a városi Mobilitas versenyen
 • Havonta kerékpáros szakköri foglalkozások
 • Energia kommandó biztosítja a csökkentett energiafelhasználást
 • Ősszel madáretetők karbantartása, kihelyezése, facsemete ültetés
 • Egészségnap – ÖKOnap szervezése, melynek keretein belül kiállítások, megújuló energiafelhasználást és egészséges életmódot propagáló előadások lebonyolítása
 • Víz világnapján, meteorológia világnapján, föld napján, madarak és fák napján, környezetvédelmi világnapon kiállítások ismertető előadások bemutatása

Valamint e témakörben pályázati lehetőségek kiaknázása.