TÁMOP 3.3.10.A-12-2013-0009

 

 

 

A Miskolci Baross Gábor Közlekedési és Postaforgalmi Szakközépiskola pályázatot nyújt be TÁMOP- 3.3.10.A-12-2013-0009 pályázatra hátrányos helyzetű tanulók érettségihez illetve továbbtanuláshoz való segítésére. Szeretném a figyelmükbe ajánlani ezt a pályázati lehetőséget, és egyben felkérni, vegyenek részt benne gyermekük sikeresebb tanulmányi, továbbtanulási esélyeinek növelése érdekében.

Miről is szól?

A Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázat (TÁMOP- 3.3.10.A-12) hozzájárul a középiskolai lemorzsolódás csökkentéséhez, a hátrányos helyzetű középiskolai tanulók középfokú végzettségének megszerzéséhez, ezáltal elősegíti ezen tanulók felsőoktatási képzésbe való bejutását. A konstrukció alapvető célja elsősorban a középfokú végzettséget megszerző hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számának és arányának növelése, továbbá a felsőoktatásba vezető út megerősítése. Ezen konstrukció keretében a tanulást támogató fejlesztések, a tehetséggondozás mellett lehetőség nyílik a különböző szakpolitikai területekkel – például az ifjúságpolitika terén, illetve a szociális és a foglalkoztatási szolgálatokkal – való együttműködés megerősítésére, továbbá a szülőkkel és a helyi közösségekkel való intenzív kapcsolat és kommunikáció kialakítására.

 

A konstrukció keretében végzett tevékenységekkel cél a bevont tanulók

  • alapkészségeinek fejlesztése, képességeinek kibontakoztatása;
  • középfokú iskolában tartása, tanulási motivációjának erősítése;
  • felsőfokú oktatásban való részvételi szándékának megerősítése;
  • felsőfokú oktatásban való részvételének segítése;
  • tanulmányi eredményének javulása, kiemelten a továbbtanulásban kulcsfontosságú tantárgyak körében.

A pályázat célcsoportjába azok a középfokú közoktatási intézmény 9-13. évfolyamába járó tanulók tartoznak, akik(et)

  1. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 121. § (1) 14. pontjában foglaltak szerint hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetűek vagy,
  2. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti, gyermekvédelmi szakellátás otthont nyújtó ellátási formáiban élnek vagy
  3. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján a települési önkormányzat jegyzője védelembe vett.

E csoportokon belül is kiemelt figyelemmel a roma származású tanulókra (önkéntes nyilatkozat alapján).

A Pályázat időtartama: 2013. november 01-től – 2020. június 15. (Fenntartási időszakkal)