TÁMOP 3.3.10.A-12-2013-0009_befejezve

Továbbtanulást elősegítő programok megvalósítása
a Miskolci Baross Gábor Szakközépiskolában

 

             A hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű tanulóink számára nyújtott lehetőséget a 2013 novemberében elindult, több, mint 29 millió forintos támogatású "Továbbtanulást elősegítő programok megvalósítása a Baross Gábor Szakközépiskolában" - TÁMOP-3.3.10.A-12-2013-0009 pályázat, melynek keretein belül a fő feladatunk a tanulási kudarcok csökkentése, az iskola eredményes befejezésének elősegítése, a tanulói eredményesség növelése, a lemaradás, lemorzsolódás minimalizálása, valamint olyan ismeretközlés, eszközjellegű tudás nyújtása, megszilárdítása, melynek révén nemcsak kétszintű érettségi vizsgára szeretnénk tanulóinkat felkészíteni, hanem a főiskolákon, egyetemeken való továbbtanulásra is.

Pályázatunk célcsoportjába tartozó tanulóinknak biztosítottuk mentor tanárokkal való folyamatos konzultációt, folyamatos fejlesztést három műveltségi területen: idegen nyelv, matematika és magyar nyelv területén, felvételire, érettségire való felkészítést. Alapkészség-fejlesztést havonta egy alkalommal a kémia tantárgyra alapozva hajtottuk végre. Tanulóbarát környezetet alakítottunk ki fejlesztési szoba kialakításával a tanulói fejlesztések és mentorálások zavartalan lebonyolítása érdekében, valamint 1 tanterem számítógéppel (17 db) történő ellátása valósulhatott meg. Két  mentortanár részt vett "A bennem rejlő vezető" című nemzetközi képzési programban, melynek alapja a 7 szokásként emlegetett mentálhigiénés program. A "Kiemelkedően eredményes pedagógusok 7 szokása" 30 órás és a "7 szokás témaszakértő" 90 órás képzés elvégzése hozzásegítette őket az életvezetési és társas kompetenciák alapjául szolgáló gondolati és viselkedési minták elsajátításához, mely hosszú távú személyes és közösségi eredményességet indukál. Képessé váltak arra, hogy a projekt megvalósítási és fenntartási szakaszában havonta egy alkalommal esetmegbeszéléseket folytassanak le a többi mentortanárokkal és fejlesztőtanárokkal karöltve.

Az iskolai tevékenységeink minden eleme a sokoldalú személyiségfejlesztést szolgálja. Ennek összetevői az alapvető készségek továbbfejlesztése, a képességek kibontakoztatása, tehetséggondozás, a szociális hátrányok enyhítése, felkészítés a munka világába való kilépésre.

            A tanulói közösségépítést színházlátogatásokkal, filmklub létrehozásával, beavató színházi programon való részvétellel, kirándulássokkal valósítottuk meg. A program által 5 színházi darab megtekintésére kerülhetett a Miskolci Nemzeti Színházban, valamint 4 film vetítésén vettek részt tanulóink a Miskolci Művészetek házában. Debreceni és Nyíregyházi kirándulások élményei egy kötetlenebb hangulatban hozta közelebb egymáshoz a tanulókat és pedagógusaikat. A szülő-diák-tanár találkozót 3 alkalommal szerveztük meg, amely elősegítette még eredményesebb mentorálást és a tantárgyi fejlesztést. Fontos részét képezte a mentorálásnak a családlátogatások lebonyolítása a pályázat megvalósítási szakaszában 3 alkalommal, ahol a tanuló közvetlen környezetével ismerkedhetett meg a mentortanár. A szülőkkel való folyamatos kapcsolattartás az iskolai elektronikus napló használatával valósult meg. A megvalósítási szakasz 16 hónapjában folyamatos kapcsolatot ápoltunk a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény - Módszertani Központ, Miskolci Térségi Integrált Szakképző Központ valamint a Felsőzsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata képviselőjével. A Miskolci pályaválasztási iroda és a Miskolci Egyetem képviselői évente egy alkalommal tartottak tájékoztatót a továbbtanulás megkönnyítése és megalapozott döntés meghozatalának elősegítése érdekében. Nyílt napon vettünk részt több alkalommal a Miskolci Egyetem különböző karain, valamint egy alkalommal az  Egri Eszterházy Károly Főiskolán.

            Iskolánk vállalta hogy minden tanévben (2020-ig) 24 fő hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű tanuló tanulási motivációjának erősítését, alapkészségeik fejlesztését, képességeik kibontakoztatását, tanulmányi eredményeik javítását az iskola lehetőségeihez igazodva elősegíti és támogatja.

            A projekt az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., mint Közreműködő Szervezet segítségével valósulhatott meg. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Miskolc, 2015. április 30.

                                                                                                          Gál Lajos

                                                                                                      szakmai vezető