Felnőttképzési engedélyszám: E-001290/2015

OM 203060

Központi telefonszám

+36 46 531 517

Vizsgák - Szakmai vizsga

Szakgimnáziumi szakképzés

A képzés fontosabb jellemzői
A kilencediktől- a tizenkettedik évfolyamig az ágazathoz tartozó, érettségihez kötött szakképesítések közös elemeinek tartalmát magában foglaló szakmai elméleti és gyakorlati oktatás folyik, az egységes kerettanterv szerinti közismereti képzés mellett.

A 9-10. évfolyamon alapvető oktatási célunk az, hogy megismertessük és megszerettessük az iskolánkba jelentkezett általános iskolai végzettséggel rendelkező tanulókkal a választott ágazatok, szakmák szépségét és ezeknek a szakmáknak a különböző szakterületeit. Ezt a célt szolgálják a szakmai gyakorlat keretében szervezett üzemlátogatások is.

A 11-12. évfolyamokon megalapozzuk azokat a szakmai elméleti és gyakorlati alapismereteket, amelyek biztosítják a későbbi szakmai fejlődést, a középfokú szakmai képzés befejezése után a munkába állást, vagy a felsőfokú továbbtanulás lehetőségét.

Az érettségi vizsga központi vizsgakövetelményeit a vizsgaszabályzat és az érettségi vizsga részletes vizsgakövetelményeiről szóló jogszabályok határozzák meg.

Az érettségi bizonyítvány érettségi végzettséget tanúsít és a jogszabályban meghatározottak szerint felsőoktatási intézménybe való felvételre, szakképzésbe való bekapcsolódásra, valamint munkakör betöltésére, tevékenység folytatására jogosít.

A sikeres ágazati érettségit követően iskolánkban, az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak szerint, érettségi végzettséghez kötött szakmai vizsgára történő felkészítés folyik.

A képzés időtartama

 ágazat váltás nélkül: 1 év 5/13. évfolyam
 ágazat váltással vagy gimnáziumi érettségivel: 2 év 1/13 és 2/14. évfolyamok

Bővebbet az intézmény szakképzési szerkezetéről a Pedagógiai programunk 81. oldalától olvashat.